BEKANTA DIG MED VÅRA PROCESSER

Nöjda kunder är hörnstenen i vår verksamhet. Minorito har som mål att erbjuda den bästa servicen i kosttillskottsindustrin. Vår mångsidiga produktion garanterar för våra kunder produktionskapacitet, effektivitet och driftssäkerhet.

 

Det på internationella standarder baserade FSSC 22000 -kvalitetscertifikatet över ledningssystemet för livsmedelssäkerhet är ett bevis på att vårt kvalitetssystem fungerar.

 

Ta kontakt och tala om dina önskemål.

Minorito - Processer

KONTAKT

Utvecklingen av en ny produkt börjar när kunden tar kontakt samt när vi hör önskemålen och målsättningarna. Det räcker med en idé, vi tar hand om resten.

vitamin-company
vitamin-supplement-distributors

PLANERING

Utgångspunkten för planeringen är valet av dosform och nyckelråvaror, kring vilka sammansättningen utarbetas. Specifikationerna av materialen samt tillverknings- och förpackningsinstruktionerna skapas i samband med förändringshanteringen av den nya produkten. Det går också bra att tillverka och förpacka ekologiska produkter på Minorito.

FÖRPACKNINGSPLANERING

En lyckad förpackning är en viktig del av en produkt. Vi vet vilka förpackningsmaterial som skyddar en produkt bäst och hurdan visuell stil som tilltalar konsumenten. Därför har vi en egen planerare, som skapar en egen image åt produkterna och på så sätt förstärker varumärket.

nutrition-company
vitamin-manufacturers

RÅVAROR

Råvarorna skaffar vi av tillförlitliga leverantörer. För att säkra spårbarheten ges de inkommande materialen partinummer i samband med mottagningen. Det tas prov av varje parti, det identifieras och godkänns före användningen.

TILLVERKNING OCH FÖRPACKNING

Vår maskinpark är omfattande, så det finns alternativ. Vid behov också ekologiskt.

tablet-manufacturing
vitamin-suppliers

DOKUMENTATION

Minoritos process är uppbyggd för att producera högkvalitativa produkter. Spårbarhet och dokumentation är hela tiden närvarande. Under tillverknings- och förpackningsprocesserna följer vi mycket frekvent med produkternas överensstämmelse. Referensprover av preparaten och det tryckta materialet bildar tillsammans med partiprotokollet en heltäckande partidokumentation som arkiveras.

UTVECKLINGSARBETE

Vi håller utvecklingens hjul rullande genom att förbinda oss till kontinuerlig förbättring av vår verksamhet. Fungerande sammansättningar och tillförlitlig kvalitet, på så sätt skapar vi nya framgångssagor i kosttillskottens värld.

iso-22000