FÖRPACKNINGSPLANERING

En lyckad förpackning är en väsentlig del av en produkt. En förpackning som betjänar användningsändamålet och en lyckad visuell stil är utgångspunkterna för en lyckad produkt. Därför har vi en egen planerare, varumärkeschef Elisabeth J. Strifeldt, som skapar en egen image åt produkten och på så sätt förstärker varumärket. Vi följer Eviras anvisningar om egenkontroll, där det också finns egna krav på förpackningarna.

FÖRPACKNINGENS MÅNGA ROLLER

En välplanerad förpackning skyddar produkten mot luftens syre, mot ljus, smuts och stötar. Vi kan också erbjuda flata förpackningar, som vid användning ofta är mer praktiska än traditionella runda tablettburkar. I förpackningsplaneringen beaktar vi också att förpackningen ska vara lätt att använda och att det är viktigt att den är återvinnbar. En välplanerad förpackning stöder marknadsföringen av en produkt. Etiketten informerar, hjälper att särskilja produkten från andra och väcker köparens intresse. Förpackningarna ska också vara hållbara, de är då lätta att transportera, lagra och sätta fram på affärshyllorna.