best-nutrition-company

KVALITET

Det är viktigt för oss att tillverkningen är transparent samt spårbar. De godkända riktlinjerna, tillverknings- och förpackningsinstruktionerna samt rengöringsinstruktionerna utgör grundvalen för vårt kvalitetssystem tillsammans med livsmedelssäkerhetsverksamheten. Fungerande sammansättningar och tillförlitlig kvalitet, på så sätt skapar vi nya framgångssagor i kosttillskottens värld.

IFS-CERTIFIKAT

Minorito har som bevis på ett fungerande kvalitetssystem ett IFS-kvalitetscertifikat, som är ett på internationella standarder baserat certifikat över ledningssystemet för livsmedelssäkerhet. Utfärdaren av certifikatet utvärderar med årliga inspektioner hur livsmedelssäkerheten fungerar. Certifikatet förutsätter också av oss kontinuerlig utveckling av hanteringen av livsmedelssäkerheten.

private-label-nutrition