formulation-solutions

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Vi på Minorito är av den uppfattningen att finländsk renhet, skandinavisk innovationsanda och en internationell marknad är populära i kosttilläggsbranschen. Dessutom håller de ekologiska kosttillsatserna med fart på att komma ut på marknaden. Skräddarsydda recept och förpackningsplaneringskompetens gör Minorito till ett idealiskt val för private label -produkter. Allt det som behövs har vi färdigt.

SPÅRBAR KVALITET

Vi skaffar råvarorna och förpackningsmaterialen av våra samarbetspartners, som befunnits tillförlitliga. En stor del kommer från Europa från leverantörer, som vi känner väl. Det tas prover av varje materialparti som anländer och partierna får på Minorito ett internt partinummer, med hjälp av vilket partiet kan spåras från leverantören ända till de slutproduktspartier som sänds till kunden. Materialpartierna identifieras även med en FTIR-apparat, varvid man kan försäkra sig om att de är det som de ska vara. I samband med godkännandet kontrolleras mottagningsdokumenten, analysresultaten och leverantörens analysintyg. Dokumenteringen i realtid av tillverkningen och förpackningen samt arkiveringen av dokumenten möjliggör spårning även efter flera år.

minorito-formulation-solutions